Chủ Nhật , 17 Tháng Mười 2021
Tin Mới

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 1) Nhà 19T4 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 1): Nhà 19T4 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 04 CV/LD-BQLDA ngày 07/01/2020 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến  ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 1): Nhà 19T4 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 1): Nhà 19T4 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần Vinaconex 21  tại Văn bản số 04 CV/LD-BQLDA ngày 07/01/2020 và không bị trùng.

Chi tiết xem: Tại đây

 

Hotline: 08.48.48.5555